top of page

MOSSAN OCH VARFÖR DEN GILLAR DITT TAK

Oscar.jpg

Oscar Ohlander +Följ på linkedin

Brinner för att bygga koncept som bidrar till en grönare vardag för våra hem.

VD - Roofia

Det går inte undvika att det ramlar ner eller fastnar saker på ett tak. Det vanligaste är fågelspillning, pollen, löv och salt från havet. Mycket av det sköljs bort av regn eller blåser bort, men det som stannar förblir på taket. Det blir en utmärkt gödning till mossa och annan påväxt så som alger och lav. Mängden av föroreningar varierar beroende på ort och omständigheter kring huset.

Vill du ha hjälp med taket?
boka kostnadsfri besiktning


 

FAKTORER SOM PÅVERKAR PÅVÄXT PÅ DITT TAK

Skugga - Dina takpannor skuggas av träd eller andra byggnader, vilket gör att solen inte kan hjälpa till att få pannorna torra nog.
 

Slitna takpannor – Dina takpannor har börjat tappa sitt ytskikt, vilket gör att de inte stöter bort fukt tillräckligt bra. Mossa och annan påväxt stormtrivs i en fuktig miljö. Mossa fastnar mer på vissa takpannor än andra. 
 

Takriktning – Mossa och annan påväxt gillar inte solljuset, därför är det vanligt att du kan se mer mossa på norrsidan av ditt tak. 
 

Taklutning – Fukten är en av de största anledningarna till påväxt på taket. Därför kan du oftast se mindre påväxt på ett tak med brant lutning, då vattnet enklare rinner av takpannorna.

Mossa i hängränna

Vad är det som fastnar på ditt tak?

 

Mossan
Mossan är en fas mellan vissa gröna alger och ormbunksväxter och detta betyder att de trivs bäst i fuktiga miljöer. Det finns drygt 1000 arter i Sverige. Mossan får sin näring via nederbörd och kräver inte mycket jord att växa i då näringen tas upp via sporer som letar sig in i områden där väta finns. Just på ett tak är det lätt för mossan att få fäste i pannornas porer.

 

Lavar
Lavar är en svamp som vanligtvis känns igen på sin vita eller gråa färg. Den trivs tillsammans med alger, då laven kan nyttja algens förmåga att bilda näring med hjälp av fotosyntesen (klorofyll).

 

Alger
Alger känns oftast igen genom sin gröna ton som bildas på tak. Algen är ett samlingsnamn för flera grupperingar av en- och flercelliga organismer. Oftast syns alger i samband med annan påväxt på taket. 

 

Mossa på takpanna och löv i ränndal

Mitt tak ser slitet ut!

Mossa och annan påväxt på taket gör att taket kan se slitet ut, det ökar tyvärr även risken för större skador på dina takpannor. Påväxten nämligen att vatten stannar onödigt länge på dina takpannor. När mossan får fäste på pannan så gräver sig rötterna ner i takpannans porer. Vid kyla finns då risken för frostsprängning vilket innebär att pannan kan spricka och ditt undertak utsätts för fukt vilket ökar risken för rötskador. Dessa problemen kan i sin tur leda till att ett kostsamt takbyte behöver göras.

Kolla vad
du kan göra själv eller låt oss hjälpa dig med en kostnadsfri besiktning. 
Du får då en komplett bild av vilken behandling ditt tak behöver.

DSC_0017.JPG
EvelinasFoto-Roofia-Gottskär1eJuli03.jpg

Boka gratis besiktning

Passa på att boka en gratis besiktning så kan du få taket fint till sommaren!

bottom of page