top of page
6144410559d206b948d6fa99_684030 fri-p-800.jpeg

Taksäkerhetsmontage
Vi gör ditt tak säkert att underhålla
Snörasskydd 
Livlinefästen
Taksteg och glidskydd

Följ Boverkers byggregler

Ingen fara på taket

Vi monterar allt som krävs för att din fastighet säkert skall kunna underhållas. Allt från takstegar, bryggor och snörasskydd till nockräcken eller fästöglor för säkerhetslinor.

Vad finns nedanför ditt tak? Finns det risk att någon eller något tar skada om snö eller is faller ner från taket? Här har alla fastighetsägare skyldighet att följa Boverkets byggregler. Roofia hjälper dig att analysera vilka risker som finns och att montera rätt anordningar på ditt tak.

Tänk på rasrisken från solpanelerna!

Solpaneler monteras idag på många tak. Något som ofta missas är hur detta förändrar riskerna för ras från taket. Panelernas glatta yta medför att stora mängder is kan orsaka enorm skada om ingen anordning finns som hindrar isen att glida ner från taket. Kontakta oss om du behöver hjälp att montera förhöjda snörasskydd för solpaneler eller andra glidhinder. 

snöras.png

Roofia - följer branchstandard

Vi följer taksäkerhetskommiténs branschstandard för taksäkerhet. När du anlitar Roofia kan du känna dig trygg i att arbetet utförs på ett säkert sätt samt att vi uteslutande monterar produkter som är testade och godkända för sitt ändamål. Detta gör det säkert att användas även av nästa person som beträder taket.

Att arbeta på hög höjd innebär risker och ställer höga krav på säkerheten. Vår personal har rätt utbildning inom fallskydd, vi har de försäkringar som krävs och riktiga anställningsvillkor. Detta ger trygghet för människor, fastigheter och våra kunder.

kratos.png

Inget arbete är för litet eller för stort.

Du är välkommen att kontaka oss om du behöver taksteg på ditt fritidsboende för att sotning skall kunna utföras säkert eller om du vill ha hjälp att se över taksäkerheten på hela er bostadsrättsförening. Vi hjälper er, från att analysera vilka risker som finns, till färdigt montage.

bottom of page