top of page
78245360_10221314335439008_5398175881300

Vilket underhåll behöver mitt tak?

Oscar VD roofia.jpg

Oscar Ohlander +Följ på linkedin

Brinner för att bygga koncept som bidrar till en grönare vardag för våra hem.

VD - Roofia

Det är svårt att sätta en exakt livslängd för ett tak med betongpannor lika så för plåttak. Livslängden för taket är beroende på många olika faktorer så som plats, husets riktning, kvalitet på material och så vidare. Men en riktlinje är cirka 50 år med rätt underhåll och behandling. Slarvas det med underhåll kan man råka ut för oönskade problem i förtid. 

Därför har jag gjort en sammanställning med rekomendationer som gör att kan förlänga livslängden på taket.
Men om du skall upp på taket sjäv, var rädd om dig och tänk på att anväda rätt säkerhetsutrustning!

Handen för roofia takbyten.jpg

Ladda ner checklistan som hjälper dig att kolla takets skick! 

 

Årliga takinspektioner

Vi brukar rekommendera att inspektera taket 1-2 gånger per år. Lämpliga tidpunkter för en inspektion brukar vara direkt efter snön smält när våren närmar sig. Därefter under tidig höst innan den värsta höst/vinter har anlänt. 
 

Om dessa inspektioner utförs minimerar du risken för att missa skador som kan i värsta fall kan leda till dyra fuktskador. Du förebygger alltså att taket är exponerat för onödiga risker under längre tider.

Några tydliga fördelar med korrekt underhåll på ditt tak:

 

 • Förlängd livslängd

 • Rent tak gör det enklare att upptäcka trasiga takpannor

 • Fint estetiskt under en längre period

 • Bättre avrinning med mindre risk för frostsprängning

 • Den årliga rengöringen blir enklare då det finns mindre påväxt

Vad borde de årliga takinspektionerna innehålla? 

 

 • Kontrollera plåt och säkerhetsdetaljer

 • Kontrollera och byt ut trasiga takpannor

 • Blås bort löv och barr

 • Algbehandling

 • Rensa hängrännor

 • Rensa ränndalar

Hela syftet med inspektionen är att se till att taket är redo att möta kommande årstids påfrestning. Kontrollera så att takets säkerhetsdetaljer och plåtdetaljer inte har gått sönder. Detaljer som bör kontrolleras är, Snörasskydd, plåtdetaljer, takgenomföringar och eventuella ränndalar. Därefter bör en noggrann kontroll av takpannorna utföras, det får inte finnas några trasiga pannor eller påbörjan till sprickor. Om takpannorna är spruckna eller på gång att spricka kommer ditt undertak utsättas för väta, vilket kan leda till dyra fuktskador. Byt dina trasiga pannor om du har möjlighet. 

 

Nästa steg är att kontrollera påväxt och mossa på taket. Mossan och påväxt drar åt sig fukt, vilket under frosttider kan leda till så kallade frostsprängningar. Vill du läsa mer om mossa se vårt inlägg här. Den skonsammaste metoden för att ta bort mossa är genom regelbundna algbehandlingar. En algbehandling är en skumblandning som sprutas ut jämt över taket. Medlet tar effektivt död på mossa och påväxt. Detta förebygger att påväxten blir för stor på taket.

 

Under vintern utsätts ditt tak vanligtvis för mer fukt i form av regn och snö. Det leder oss till nästa steg, nämligen att kontrollera och tömma hängrännor. Det är viktigt att se till att de är fria från löv och smuts för att säkerställa ett jämt flöde. 

Vår tjänst Årlig efterbehandling är framtagen för våra kunder som vill fortsatt hålla taket fritt från påväxt. Det är ett årligt besök där vi under hösten kommer och algbehandlar taket.

Det kostar endast 1450kr för en normalstor villa och är ett tjänst som löper på så länge man vill.

Tips!
Under tiden hängrännorna töms kan du få en enkel bedömning på dina takpannors skick, ser du mycket grus/sand i rännorna kan det vara ett tecken på att pannornas ytskikt börjar bli slitet. Då är det dags för en takbehandling!

Handen för roofia takbyten.jpg

Låt oss hjälpa dig att kolla takets skick! 

 

bottom of page