top of page
Mossan på betongtaket.jpg

20 000 TAKBESIKTNINGAR, VAD HAR DET GETT OSS?

Oscar VD roofia.jpg

Oscar Ohlander +Följ på linkedin

Brinner för att bygga koncept som bidrar till en grönare vardag för våra hem.

VD - Roofia

HUR BEDÖMMER VI DITT TAKS SKICK

I 15 år har vi hjälpt till med allt på taken. Det kan vara takmålning, takbyte eller algbehandlingar. Hur gör vi egentligen för att avgöra vilken typ av hjälp ditt tak faktiskt behöver? 

 

Idag har vi gjort över 20 000 takbesiktningar som vi kallar det. Vad har det gett oss?
Vi har sett många tak, alla i olika skick. Det gör att vi snabbt kan veta vad som behöver göras på ditt tak.  

 

Genom dessa åren har vi utvecklat ett arbetssätt som gör att vi på ett enkelt sätt kan göra en korrekt bedömning av ditt taks skick. Vi har därför tagit fram en checklista som ligger till grund för alla våra besiktningar ute hos dig. Nu får du en inblick i vad som ingår i denna.

 

Vårt första steg är att definiera fastigheten och dess egenskaper:

 

 • Definiera typ av tak

 • Valmat tak, brutet tak, eurohustak, enplanstak, 1 ½-planstak, eller pulpettak

 • Material: Betong, tegel eller plåt. (Hur vet man vilket takmaterial taket har? läs mer här

 

Vi kollar följande:

 • Antal byggnader: Huvudbyggnad, garage, friggebodar etc.

 • Mått på byggnader, så att en korrekt bedömning av takytan kan göras. 

 • Mät takvinkeln.

 • Vatten och el: Var finns tillgång till vatten och el? 

 • Vattenförsörjning: Kommunalt vatten eller egen brunn? 

 • Eventuella skadortakpannor.

 • Kondition på takläkt och underliggande papp (fuktskador?).

 • Nocken: Kontrollera om nocktätning behövs.

 • Ränndalar: Saknar plåten falsning eller bockning som behöver åtgärdas?

 • Vindskiva/Plåtar: Saknas plåtar? Sitter något löst? Röta?

 • Hängrännor: Är fallet korrekt? Behöver de rensas? Flagnar färgen?

 • Ventilationshuvar och skorsten: Kondition inför målning? Rost?

 • Säkerhetsutrustning, saknas/finns utrustning?

 • Grannfastigheter: Närhet till fordon och andra känsliga objekt? 

 • Skorsten, takfönster och ventilationsrör? För att få ett snyggt slutresultat rekommenderar Roofia att plåtdetaljerna målas i samma färg som taket.

 • Övriga plåtarbeten, plåt vid vindskivor i befintlig färg etc.

 • Antal extrapannor som skall målas, om sådana finns.

 

 

Vill du veta vad som behöver göras på ditt tak, kontakta oss för en gratis besiktning 

 

bottom of page