• Tillbehör och taksäkerhet

TILLBEHÖR & TAKSÄKERHET


Tätning av takets känsliga punkter

Inget tak är starkare än sin svagaste punkt. Vid övergångar och anslutningar på taket finns ofta dessa svaga punkter. Vid taknock, vinkelrännör och genomföringar sker ofta skador orsakade av att vatten tagit sig in. När Roofia utför behandling och renovering av tak är komplettering av tätningar mycket vanligt.

Taksäkerhet & Snörasskydd

Fastighetsägaren ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns på taket. Boverkets Byggregler är de minimikrav som gäller för respektive typ av tak. Beroende på höjd och lutning finns olika krav för tillträdes- och skyddsanordningar. Som Monier Takpartner monterar Roofia taksäkerhetssystem från Monier.

1. LIVLINEFÄSTE/SÄKERHETSKROK

För att den som befiner sig på taket ska vara säker är det viktigt att livlinefästet sitter fast ordentligt och utan problem klarar av att hålla upp personens kroppsvikt vid eventuellt fall. 


2. BÄRLÄKTSTEG

Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt. Bör kompletteras med livlinefäste.
(Finns även som villapaket.)

3. TAKSTEGE

Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över 4 meter) eller byggnader med branta tak då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt.


4. SKYDDSRÄCKE

Det finns krav på att det ska vara säkert att ta sig upp på taket. Därför måste det finnas ett godkänt skyddsräcke vid exempelvis takluckan. 


5. SNÖRASSKYDD

Snörasskydd hindrar snön från att falla ner över de ställen där människor rör sig, som entréer, gångvägar osv. Vid mycket snö kan det bli tungt, därför är det viktigt att välja ett snörasskydd av högsta kvalitét. Trots snörasskydd bör man alltid avlägsna stora snömängder från taket. (Finns även som 1, 2 m villapaket.)


6. GLIDSKYDD

Glidskydd för väggstege används för att säkra att stegen står stadigt när man går upp på taket. Detta är ett krav från sotarna om man inte har en taklucka. 


7. TAKBRYGGA

Gång-/Takbryggor krävs där man behöver förflytta sig i sidled, t.ex. mellan stege och skorsten. (Finns även som 1, 2 m villapaket. )


8. NOCKRÄCKE

Ett nockräcke har samma funktion som ett livlinefäste. Tack vare nockräcket kan man ha en kortare livlina när man jobbar på taket, vilket är bra vid exempelvis snöskottning.

Lämna intresseanmälan

Kostnadsfri takbesiktning, åtgärdsförslag och offert! 

BOKA

 

Takets delar, översiktsbild

LADDA NER PDF

 

Vi utför också:

Montering av fågelskydd

Fåglar som håller till på taket eller bygger bo under takpannor både smutsar ner taket och täpper till ventilationen under takpannorna då de drar in kvistar och grenar i sina byggprojekt, något som faktiskt orsakar stora försämringar i takets funktion. Roofia monterar både fågellister som hindrar bobyggande och taknocksskydd för att förebygga att fåglar landar på taket.

 

 


 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.